AEZ Bygg & Industriservice
AEZ Bygg & Industriservice

Blästring

Vi står redo att hjälpa dig med rengöring efter brandskador, korrosion eller slitage från tidens gång. Vår beprövade metod för detta ändamål är blästring, en effektiv teknik som kan tillämpas på alla fasta material. Våra två huvudsakliga blästringsmetoder inkluderar Sand/Vattenblästring och Isblästring.

Sand/Vattenblästring

Sand/Vattenblästring involverar en kombination av sand och vatten under högt tryck, vilket ger en miljövänlig och ekonomisk vinst. Denna metod är mycket effektiv och skonsam mot materialen.

Isblästring

Isblästring är en banbrytande teknik som använder pellets av kolsyreis (torris) som blästringsmaterial. Denna metod är inte bara effektiv och tidsbesparande, utan också miljövänlig. Med hjälp av Isblästring kan vi uppnå en noggrann och skonsam rengöring för olika ändamål.

Oavsett om du behöver blästringstjänster för att ta bort rost, lös puts eller färg, kan du lita på oss för att leverera en professionell och pålitlig service. Vi anpassar vårt arbete efter dina behov och strävar alltid efter att överträffa dina förväntningar.