AEZ Bygg & Industriservice
AEZ Bygg & Industriservice

Högtryckstvätt

Högtryckstvättning utgör en högst effektiv och miljövänlig metod för rengöring och färgborttagning av ytor. Beroende på specifika rengöringsbehov och graden av nedsmutsning, anpassar vi vattentryck, flöde och temperatur för att uppnå bästa resultat. För kraftigt nedsmutsade ytor kan kemikalier vara nödvändigt, men genom att regelbundet underhålla och behandla ytor på rätt sätt kan vi minimera behovet av kemikalier. Detta är en viktig insats inte bara för att skydda miljön utan även för att optimera ekonomiska resurser.

Kvalificerad personal

Vi är specialiserade på att hantera olika objekt och uppdrag. Vår personal är högt kvalificerad med utbildning inom teknik och säkerhet för att säkerställa att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Vi genomför uppdrag effektivt både tids- och kostnadsmässigt utan att kompromissa varken med säkerheten eller slutresultatet.

Välj oss för dina högtryckstvättningsbehov och få en professionell och pålitlig partner som levererar överlägsna resultat samtidigt som vi värnar om både miljön och din budget.